Facility

 • 10468020_562555857180660_5058889009786951849_o
 • 10862590_560694554033457_2446203964416318802_o
 • DSC_3081
 • PB156820
 • PB156935
 • PB156939
 • PB156951

 

 

Customer Lounge
โซนรับรองลูกค้าบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย พร้อมการบริการให้ทุกท่านด้วยความประณีต และใส่ใจทุกรายละเอียด

 • บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง / WIFI
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน
 • อุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
 • บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย